TadiTowels được điều hành bởi đội ngũ trẻ, cùng các tư vấn viên tới từ nhiều Quốc Gia. sẵn sàng tiếp thu những ý kiến của khách hàng để không ngừng đổi mới, tận tụy hết lòng vì khách hàng.